Công ty cổ phần liên kết nhân lực Việt Nhật
Địa chỉ: Đô Thị Mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội
Điện thoại: 024 33 86 1934 Hotline:024 33 86 1934
Website: vietnhathr.com.vn
Gửi liên hệ về cho chúng tôi
Địa điểm công ty